Do odpočtu zbývá: 45 let 327 dnů 22 hodin 9 minut 28 vteřin

Propozice závodu Otrokovické svahy

OTROKOVICKÉ SVAHY 28. 10. 2023, 8. ročník veřejného závodu v přespolním běhu na tratích 5 a 10 km s dětskými závody s centrem na Novém stadionu TJ Jiskra Otrokovice. Otrokovické svahy se konají pod záštitou paní starostky města Otrokovice Bc. Hany Večerkové, DiS. Konání akce umožňuje podnik Lesy ČR s.p. Závod je jednou z akcí projektu „Tipsport Sportuj s námi“, které jsou zaštítěny Českou unií sportu (ČUS). Akce byla podpořena firmou Pražírna kávy Otrokovice.

Propozice ke stažení: Propozice

Pořadatel

TJ Jiskra Otrokovice oddíl běžeckého lyžování

Termín

Sobota 28. 10. 2023

Místo

Sport. areál TJ Jiskra 1297

765 02 Otrokovice

okres Zlín, Zlínský kraj, Česko

Startovné

Na tratích 10 a 5 km při internetové registraci předem – 150 Kč, na místě 250 Kč

Na trati na 1000 m – 50 Kč nezáleží na čase registrace.

Na trati na 400 m – startovné zdarma, i přesto prosíme o registraci předem, abychom věděli, kolik nachystat odměn.

Novinkou pro letošní rok je vložený Nordic walking závod o délce 6,5 km – 50 Kč nezáleží na čase registrace.

Registrace a pokyny k platbě

Registrovat k závodu se můžete předem do 23. 10. 2023 na adrese http://otrokovicke-svahy.wz.cz/, nebo na místě závodu.

Platbu posílejte na účet č.ú.670100-2210959534/6210. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení, ročník narození a trať závodníka za kterého platíte.

V případě placení startovného za skupinu osob (sportovní klub, …), souběžně s odesláním startovného na výše uvedený bankovní účet, odešlete kompletní seznam (tabulku v excelu) závodníků, za které je placeno, na e-mail: oesvahy@seznam.cz. Do seznamu uveďte jméno, příjmení, datum narození a kategorii, ve které dotyčný startuje.

Splatnost startovného je do 5 dnů od odeslání přihlášky, pokud platbu neodbržíme nebudete uveden/a ve startovní listině.

Tratě

 • 10 km (ročníky narození 2009 a dříve)
 • 5 km (ročníky narození 2009 a dříve)
 • Dětské závody 1000 m (ročníky narození 2010 – 2014)
 • Dětské závody 400 m (ročníky narození 2015 – 2024)
 • Nordic walking 6,5 km (bez věkového omezení)

Kategorie

10 km

 • M20 (ročníky narození 1985 – 2009)
 • M40 (ročníky narození 1965 – 1984)
 • M60 (ročníky narození 1964 a dříve)
 • Ž20 (ročníky narození 1985 – 2009)
 • Ž40 (ročníky narození 1965 – 1984)
 • Ž60 (ročníky narození 1964 a dříve)

5 km

 • M20 (ročníky narození 1985 – 2009)
 • M40 (ročníky narození 1965 – 1984)
 • M60 (ročníky narození 1964 a dříve)
 • Ž20 (ročníky narození 1985 – 2009)
 • Ž40 (ročníky narození 1965 – 1984)
 • Ž60 (ročníky narození 1964 a dříve)

1 000 m

 • H10 (ročníky narození 2013 – 2014)
 • H12 (ročníky narození 2011 – 2012)
 • H14 (ročník narození 2010)
 • D10 (ročníky narození 2013 – 2014)
 • D12 (ročníky narození 2011 – 2012)
 • D14 (ročník narození 2010)

400 m

 • HDR rodiče můžou běžet se svými dětmi narozenými po roce 2019
 • H6 (ročníky narození 2017 – 2018)
 • H8 (ročníky narození 2015 – 2016)
 • D6 (ročníky narození 2017 – 2018)
 • D8 (ročníky narození 2015 – 2016)

Nordic walking 6,5 km

 • OPEN (bez věkového rozlišení startujících)

Vyhlášení vítězů a ceny

Na všech tratích a ve všech kategoriích vyhlašujeme první tři nejlepší, na kategorii HDR dále budou drobně odměněny všechny děti. Máme pro Vás připraveny hodnotné ceny!

Partnerská nabídka

Pan Zdeněk Nosek u příležitosti svého 30letého působení v pojišťovnictví nabízí:

Speciální slevu pro všechny účastníky závodu
30% sleva na nově sjednané smlouvy pojištění privátního majetku

Platnost: do 30.11.2023

Kód slevy: OE2023 + startovní číslo každého závodníka
Kontakt pro uplatnění slevy: nosek@pojisteninosek.cz

Harmonogram

ČasUdálost
8:00začátek prezentace
9:00konec prezentace dětských závodů
9:30start dětského závodu na 400 m
10:00 start dětského závodu na 1000 m
10:20 start závodu Nordic walking
10:30 konec prezentace závodů na 10 a 5 km
vyhlášení dětských závodů
výklad tratí
11:00start závodu na 10 km
11:05start závodu na 5 km
12:30vyhlášení závodů na 10 a 5 km

Pozn: V případě velkého počtu závodníků, bude start dětských kategorií rozdělen do skupin.

Prezence

Na prezenci budou závodníci rozděleni na dvě skupiny. Závodníci s již zaplaceným startovným budou obslouženi u jednoho stolu.

Nové registrace budou vyřizovány u stolu druhého. U tohoto stolu závodníci odevzdají vyplněný registrační formulář „přihláška na závod“ a uhradí startovné. U dohlášek doporučujeme dostatečnou časovou rezervu.

Následně závodníci obdrží startovní číslo a na vyžádání bude vystaven doklad o zaplacení.

Startovné zahrnuje

Změření času čipovou časomírou, občerstvení po závodě, šatnu, wc, bezplatné parkování.

Občerstvení

Občerstvení pro závodníky v cíli zajišťuje Restaurace Maxima (K. H. Máchy 1230, 76502 Otrokovice - Kvítkovice).

Časové limity

Časový limit pro dokončení závodu na 5 km je na 50 min.

Časový limit pro dokončení závodu na 10 km je na 100 min.

U dětských startů nejsou časové limity.

Časový limit pro dokončení nordic walking závodu na 6,5 km je stanoven na 120 min.

Technické zázemí

Místnost pro prezentaci závodníků, šatny (odděleně muži a ženy), sprchy, WC v areálu Stadionu a bufet s možností drobného občerstvení.

Dopravní spojení a parkování

Doporučujeme využít autobusového spojení (zastávka: Otrokovice Štěrkoviště). Parkování na parkovišti před stadionem.

Mapa parkování

Záchranná služba

Závod nebude pod dozorem zdravotníka. Upozorňujeme, že celý závod probíhá na vlastní nebezpečí.

Popis trati

Dětské závody jsou v letošním roce přesunuty na zatravněnou plochu naproti tenisovým kurtům z důvodu rekonstrukce stadionu. Všechny tratě budou vyznačeny barevnými fáborkami. Na posekané zatravněné ploše se poběží závod na 400 m.

Trať 400 metrů

Závod na 1000 m pak oběhne celý areál stadionu. Trať je mírně delší a měří 1100 m.

Trať 1000 metrů

Závod na 5 a 10 km je z 95 % terénem, úzkými lesními pěšinami. Jedná se o krosový závod v terénu v nádherném prostředí kopce Tresný. Obzvláště v případě mokra doporučujeme terénní obuv, trať bude klouzat. Na trati mohou být přírodní překážky, ale i kořeny a kameny skryté pod listím. Prosíme o obezřetnost.

Plán hlavních závodů na 10 a 5 km #

Tratě na 10 a 5 kilometrů + nordic walking

Tratě online #

Desetikilometrová trať

Pětikilometrová trať

Tratě budou značeny barevnými páskami (barvy pro jednotlivé kategorie zveřejníme v den závodu) a cedulemi.

Pravidla

Startovné se hradí na účet (slevněné startovné) nebo v den závodu u prezentace.

Každý registrovaný je povinen uhradit startovní poplatek do 5ti dnů od registrace, v případě že poplatek není včas uhrazen, registrace bude zrušena.

Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení a připsání na účet pořadatele v plné výši.

Registrační poplatek po jeho zaplacení je konečný a je nevratný.

V případě placení startovného za skupinu osob (sportovní klub, …), souběžně s odesláním startovného na výše uvedený bankovní účet, odešlete kompletní seznam závodníků za které je placeno na email: Do seznamu uveďte jméno, příjmení, datum narození a kategorii, ve které dotyčný startuje.

Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci se startovním číslem viditelně a pevně umístěným na hrudi.

Pro správné zařazení závodníka do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na to zda již věku před závodem dosáhl v daném roce nebo teprve dosáhne.

Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací.

Po celé délce tratě je doprovod na jízdních kolech nebo jiných jízdních prostředcích přísně zakázán.

V rámci fair play je zakázáno jakkoliv zkracovat závodní trať.

Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním.

Organizátor má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci předčasně bez předchozího oznámení.

Pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu a vyhlášení.

Podmínkou pro předání výhry je osobní účast závodníka na slavnostním vyhlášení vítězů.

Pořadatel závodu neručí za odložené věci.

Každý účastník vyplněním registrace prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby a účastní se dobrovolně.

Účastník závodu mladší 18 let musí při registraci nebo prezenci do závodu na 10 km přinést vyplněný a podepsaný Souhlas zákonného zástupce účastníka do 18 let.

Účastník potvrzuje, že pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci ze závodu.

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu závodu musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků na výsledkové tabuli.

Protesty se podávají u ředitele závodu s 500 Kč.

Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem.

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č 89/2012 sb Občanského zákoníku.

Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků, zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím při prezentaci.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny programu, propozic a těchto pravidel bez předchozího oznámení.

Hlavní činovníci závodu

Ředitel závodu: Pavel Tomášek

Velitelé tratí: David Zetrich a Libor Müller

Organizace: Erika Müllerová, Jan Netuka, Dušan Zentrich a Tomáš Müller

Propozice ke stažení: Propozice

Pokyny ke COVID-19

Závod proběhne v souladu s nařízeními Vlády ČR a dle aktuálního vývoje situace kolem epidemie COVID-19. V případě, že bude závod zrušen, startovné bude převedeno na příští ročník, nebo bude na vyžádání vráceno.

Přihlášky

Elektronicky přes formulář

Registrujte se!

Podpořte nás #

Líbí se Vám naše závody Otrokovické svahy? Pokud ano, tak nás podpořte. Velmi nám pomůžete pokud o nás dáte vědět svým známým, rodině, kolegům a dalším lidem.

Sdílejte na Facebooku
Sdílet
Umístěte odkaz na Váš web

Také bychom Vám byli velmi vděční, pokud na své webové stránky umístíte odkaz na náš web.

<a href="http://otrokovicke-svahy.wz.cz/" target="_blank">Přespolní běh Otrokovické svahy</a>